Vetverbranding

ketorevolutie

Vet is een belangrijke bron voor energie voor het lichaam. Het levert het lichaam veel energie op als het verbrand wordt. Een gram vet levert meer dan het dubbele op in calorieën dan eiwitten of koolhydraten. Hiernaast is het in overvloed aanwezig in het lichaam. De voorraden zijn bij elk persoon voldoende om energie van te krijgen. Zelfs bij personen met een gezond gewicht is het voldoende aanwezig.

Vetten gebruiken bij de verbranding meer zuurstof dan koolhydraten. Om deze reden wordt vet niet veel ingezet voor energie bij korte inspanningen voor het lichaam en is het vet verbranden nog niet optimaal. Het lichaam verkiest dan liever een bron dat minder zuurstof vereist voor de verbranding. Bij inspanningen van een lage intensiteit worden vetten wel gebruikt als energiebron. Dit is ook bekend als vetoxidatie.

De optimale intensiteit dat gebruikt kan worden voor het verbranden van vet is per persoon verschillend. Het is ook niet goed van tevoren te bepalen. Het varieert van zo’n 65% van de maximale hartslag tot 80%. Als er uitgegaan wordt van de maximale opname van zuurstof dan wordt er uitgegaan van 55% tot 70%. Dit is ook wel bekend als VO2max. Dit is de maatstaf voor het bepalen van iemands conditie. Dit kan getest worden bij een sport medisch adviescentrum. De maximale hartslag kan bepaald worden met de formule van Ilmarinen:

Formule van Ilmarinen:

Hfmax = 220 –(0,9 x leeftijd)

Hfmax = 220 – 0,9 x 30 = 27) = 193 bij dertig jaar oud